Other Activities

Continental Tour

We believe that it is importnant for our students to be given the opportunity to travel to countries other than our on. Each year our 2nd Year and Transition Year classes are offered the chance to travel to a foreign destination. The most popular destinations have been Barcelona, Paris, Lake Garda and Berlin.We have also traveled to Kraków and we are willing to try new destinations whenever the opportunity arises.

Generally the group size is around 45 and the students are accompanied by 6 or 7 teachers. Trips take place out of school time, often during the Halloween or February mid-term breaks but occasionally during the Easter holidays.

Seachtain na Gaeilge

Bíonn Seachtain na Gaeilge á cheilliúradh againn sa scoil chuile bhliain.I measc na n-imeachtaí a bhí againn go dtí seo, reachtáileadh Tráth na gCeist Boird, Comórtas Ghaeilgeoir na Seachtaine, Céillithe, leachtaí scríbhneora, Aifreann i nGaeilge, cuairteanna ar an nGaeltacht (Rath Chairn), seisiúin cheoil, ceardlanna drámaíochta agus cuairteanna ar dhrámaí na Gaeilge agus comórtas póstaera. Táimid ag súil go mór go leanfar leis an tradisiúin seo s’na bliante atá romhainn.